CAC, Customer Acquisition Cost (CAC)


Asiakashankintakannattavuus (CAC) on verkkokaupan tärkeä mittari, joka kuvaa keskimääräistä rahamäärää, joka kuluu yhden uuden asiakkaan hankkimiseen. CAC:n avulla verkkokauppiaat voivat seurata markkinointiponnistelujensa tehokkuutta ja varmistaa, että ne ovat kannattavia.

CAC:n laskeminen:

CAC lasketaan jakamalla kaikki asiakashankintakulut tietyn ajanjakson aikana uusien asiakkaiden lukumäärällä. Kaava on:

CAC = Asiakashankintakulut / Uusien asiakkaiden lukumäärä

Esimerkiksi, jos verkkokaupan markkinointikulut ovat olleet 5 000 euroa ja uusia asiakkaita on hankittu 100, CAC on 50 euroa.

CAC:n vaikutus verkkokauppaan:

Matala CAC tarkoittaa, että verkkokauppa on tehokas uusien asiakkaiden hankinnassa. Korkea CAC voi taas olla merkki siitä, että markkinointiponnistelut eivät ole tehokkaita tai että verkkokauppa ei houkuttele oikeita asiakkaita.

CAC:n optimointi:

On olemassa useita strategioita, joita verkkokauppiaat voivat käyttää CAC:n optimointiin:

  • Markkinointikanavien optimointi: Analysoi, mitkä markkinointikanavat ovat tehokkaimpia uusien asiakkaiden hankinnassa ja keskity niihin.
  • Kohdentaminen: Kohdista markkinointiponnistelusi oikeille asiakasryhmille.
  • Verkkokaupan konversioasteen parantaminen: Tee verkkokaupasta helppokäyttöinen ja selkeä, jotta asiakkaat tekevät ostoksia todennäköisemmin.
  • Asiakasuskollisuuden parantaminen: Kannusta nykyisiä asiakkaita tekemään uusia ostoksia.

CAC:n seuraaminen:

CAC:ta on tärkeää seurata säännöllisesti, jotta verkkokauppiaat voivat havaita trendejä ja tehdä tarvittaessa muutoksia strategioihinsa. CAC:ta voidaan seurata esimerkiksi Google Analyticsin avulla.

Yhteenveto:

CAC on verkkokaupan tärkeä mittari, jonka avulla kauppiaat voivat seurata markkinointiponnistelujensa tehokkuutta ja varmistaa, että ne ovat kannattavia. CAC:n optimointi voi johtaa asiakashankintakannattavuuden paranemiseen ja tulosten kasvuun.