Tätä et muualta saa

Slogan Metrics©️ tärkein tehtävä on visualisoida digimarkkinoinnin dataa sekä auttaa hahmottamaan tulosten kehitystä.

Ja mikä parasta, se kuuluu palvelumme hintaan.

Dashboard-näkymä

Kuukausipalaverissa katsomme yhdessä digimarkkinoinnin sekä verkkosivujen tai verkkokaupan tärkeintä dataa sekä vertaamme kehitystä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

Dashboard antaa kullanarvoista näkemystä:
- kuka ostaa
- milloin ostetaan
- minkä kanavan kautta ostetaan
- konversioiden kehitys
- kustannusten kehitys
- ja paljon muuta

Pirate Metrics

Pirate Metrics malli on yksinkertaisesti nerokas tapa ymmärtää myyntisuppilon vaiheita sekä etsiä pullonkauloja ja kehityskohteita.

Malli on erityisen pätevä liidigenerointiin sekä SaaS-tyyppiseen liiketoimintaan.

Slogan Metrics©️ pitää sisällään Pirate Metrics mallin mukaisesti rakennetun myyntisuppilo näkymän.