UTM-generaattori

UTM-koodin generaattori

UTM-koodin generaattori

Tulos:

UTM-generaattorin käyttö: Kerää kampanjadatasi yhteen

Mitä on UTM?

UTM (Urchin Tracking Module) on web-analytiikan seurantatekniikka, joka mahdollistaa verkkoliikenteen ja kampanjoiden tehokkuuden seurannan. 

UTM-parametrit ovat URL-osoitteeseen liitettäviä kyselymerkkijonoja, jotka kertovat tietoja siitä, miten käyttäjä on päätynyt verkkosivustolle. 

Nämä parametrit auttavat analysoimaan verkkomarkkinointikampanjoiden suorituskykyä eri lähteistä tulevan liikenteen osalta, mukaan lukien sähköpostimarkkinointi, sosiaalisen median kampanjat ja maksullinen mainonta.

Miten UTM-parametrit täytetään?

Liikenteen lähde (Utm_source): Näitä ovat Meta, Google, uutiskirje tai jokin muu tietty sivusto.

Tulotapa (Utm_medium): Ilmoittaa markkinointivälineen tyypin, kuten sähköposti, CPC (cost per click), sosiaalinen media tai muu vastaava.

Kampanja (Utm_campaign): Identifioi tietyn kampanjan tai mainoksen. Tämä mahdollistaa eri kampanjoiden tehokkuuden vertailun.

Miltä valmis UTM-parametri näyttää?

Esimerkiksi kampanja tehdään metan kanavissa maksettuna liikenteenä. Kampanja on “Keväthulina 2024”. 

Valmis UTM-parametri tulee ?-merkistä alkaen perus-urlin perään. 

www.slogan.fi?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kev%C3%A4thulina%202024

Ilmainen UTM-parametrityökalu

Työstimme sinulle valmiin UTM-parametrityökalun, jolla täytät nämä kolme olennaista seikkaa markkinointikampanjasi seurantaan. 

Lisävinkkejä UTM-parametrin käyttöön:

Käytä UTM-parametria säännöllisesti mainoskampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen.

Tarpeeksi kerättynä dataa, voit helposti verrata kampanjatehokkuuksia toisiinsa. 

Yhteenveto

Käyttämällä näitä parametreja yhdessä, markkinoijat ja verkkosivustojen omistajat voivat saada tarkkaa tietoa siitä, mitkä kampanjat tuottavat eniten liikennettä, konversioita ja muita tärkeitä mittareita. Tämän tiedon avulla voidaan optimoida markkinointistrategioita ja kohdentaa resursseja tehokkaammin.