Mitä tarkoittaa UGC-video?

Mitä on UGC?

User generated content (UGC) tarkoittaa sellaista sisältöä, jonka ovat luoneet ja julkaisseet käyttäjät itse, eikä esimerkiksi yritykset tai ammattimaiset sisällöntuottajat. UGC voi olla monenlaista: tekstiä, kuvia, videoita, arvosteluja, blogipostauksia, kommentteja ja paljon muuta. Se on yksi internetin ja sosiaalisen median kulmakivistä, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja autenttisen sisällön jakamisen. Tässä artikkelissa tarkastelemme UGC:n eri muotoja, sen hyötyjä ja haasteita sekä sen merkitystä nykypäivän markkinoinnissa.

UGC:n muodot ja esimerkit

UGC voi esiintyä monissa eri muodoissa ja alustoilla. Tässä muutamia esimerkkejä:

 1. Sosiaalisen median postaukset: Käyttäjät jakavat kuvia, videoita ja päivityksiä elämästään alustoilla kuten Instagram, Facebook, Twitter ja TikTok.
 2. Arvostelut ja suositukset: Asiakkaat kirjoittavat arvosteluja tuotteista ja palveluista verkkokaupoissa ja arvostelusivustoilla kuten Amazon, Yelp ja TripAdvisor.
 3. Blogit ja foorumit: Ihmiset kirjoittavat henkilökohtaisia blogeja tai osallistuvat keskusteluihin erilaisilla foorumeilla.
 4. UGC-videot: YouTube on täynnä käyttäjien luomia videoita, jotka kattavat kaiken mahdollisen aihepiirin maan ja taivaan välillä.
 5. Valokuvat ja taide: Käyttäjät jakavat luovia teoksiaan ja valokuviaan alustoilla kuten Pinterest ja DeviantArt.

UGC:n hyödyt ja haasteet

Hyödyt:

 • Autenttisuus: UGC on usein aitoa ja rehellistä, mikä lisää luottamusta ja sitoutumista.
 • Yhteisöllisyys: UGC edistää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, kun käyttäjät voivat jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään.
 • Sisältörikkaus: UGC lisää valtavasti sisältöä ja näkökulmia, joita yritykset eivät yksin pystyisi tuottamaan.
 • Markkinointi: UGC toimii tehokkaana markkinointityökaluna, kun asiakkaat suosittelevat tuotteita ja palveluita omasta aloitteestaan.

Haasteet:

 • Laatukontrolli: Kaikki käyttäjien tuottama sisältö ei ole laadukasta tai asiallista, mikä voi vaatia moderointia.
 • Tekijänoikeudet: On tärkeää varmistaa, että käyttäjillä on oikeudet jakamaansa sisältöön.
 • Negatiivinen sisältö: Negatiiviset arvostelut ja kommentit voivat vaikuttaa yrityksen maineeseen, vaikka ne olisivatkin rehellisiä.

 

UGC ja markkinointi

Yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää UGC:tä monin tavoin markkinoinnissaan. Tässä muutamia vinkkejä:

 1. Kannusta osallistumista: Luo kampanjoita ja kilpailuja, jotka rohkaisevat käyttäjiä luomaan ja jakamaan sisältöä.
 2. Käytä arvosteluja: Näytä asiakkaiden arvostelut ja suositukset näkyvästi verkkosivuillasi ja markkinointimateriaaleissa.
 3. Jaa käyttäjien sisältöä: Jaa parhaita käyttäjien luomia sisältöjä omissa kanavissasi ja anna tunnustusta tekijöille.
 4. Moderointi: Valvo ja hallinnoi käyttäjien tuottamaa sisältöä varmistaaksesi sen asiallisuuden ja laadun.

Tutkimukset UGC-videoiden tehosta

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että UGC-videot voivat olla erittäin tehokkaita markkinoinnissa. Esimerkiksi tutkimus, joka julkaistiin Journal of Interactive Advertising -lehdessä, osoitti, että UGC-videot voivat parantaa brändin uskottavuutta ja lisätä kuluttajien sitoutumista. Toinen tutkimus American Marketing Associationin julkaisemassa Journal of Marketing -lehdessä havaitsi, että UGC-videot voivat johtaa korkeampiin konversioasteisiin verrattuna perinteisiin mainosvideoihin.

UGC:n vaikutus ostokäyttäytymiseen

UGC vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kun käyttäjät näkevät muiden kuluttajien luomaa sisältöä, he voivat luottaa tuotteeseen tai palveluun enemmän. Tämä luottamus voi johtaa siihen, että he tekevät ostopäätöksiä nopeammin ja todennäköisemmin. Nielsenin tutkimuksen mukaan 92% kuluttajista luottaa enemmän vertaisarvioihin ja suosituksiin kuin perinteisiin mainoksiin.

UGC:n rooli SEO:ssa

UGC:llä on myös tärkeä rooli hakukoneoptimoinnissa (SEO). Hakukoneet, kuten Google, arvostavat jatkuvasti päivittyvää ja monipuolista sisältöä. Kun käyttäjät tuottavat sisältöä, verkkosivusto päivittyy säännöllisesti, mikä voi parantaa sen näkyvyyttä hakutuloksissa. Lisäksi käyttäjien tuottamat arvostelut ja kommentit voivat sisältää relevantteja avainsanoja, jotka parantavat sivuston hakukoneoptimointia.

UGC-strategian rakentaminen

Rakentaaksesi tehokkaan UGC-strategian, ota huomioon seuraavat seikat:

 1. Määritä tavoitteet: Selvitä, mitä haluat saavuttaa UGC:llä, kuten bränditietoisuuden lisääminen, asiakassitoutumisen parantaminen tai myynnin kasvattaminen.
 2. Valitse oikeat alustat: Selvitä, missä alustoilla kohdeyleisösi viettää aikaa ja keskity niihin.
 3. Kannusta sisällöntuotantoon: Luo kilpailuja, kampanjoita ja muita kannustimia, jotka rohkaisevat käyttäjiä luomaan sisältöä.
 4. Hyödynnä analytiikkaa: Seuraa ja analysoi UGC:n vaikutuksia ja mukauta strategiaasi tarvittaessa.

UGC-mainonnan mainostuoton kasvuUGC-mainonta on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi lisätä mainostuottoa (ROAS). UGC:n avulla yritykset voivat saavuttaa merkittäviä tuloksia pienemmillä investoinneilla. Esimerkiksi tutkimus, joka julkaistiin Social Media Examiner -lehdessä, osoitti, että UGC-mainokset voivat tuottaa jopa 4,5 kertaa suuremman klikkausprosentin ja 50% alhaisemmat kustannukset per klikkaus verrattuna perinteisiin mainoksiin. Tämä tekee UGC:stä houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat maksimoida mainosbudjettinsa tuoton.

Johtopäätökset

User generated content on korvaamaton osa nykypäivän digitaalista maailmaa. Se tuo mukanaan autenttisuutta, yhteisöllisyyttä ja valtavasti uutta sisältöä, mutta sen hyödyntämisessä on myös omat haasteensa. Oikein käytettynä UGC voi olla voimakas työkalu, joka syventää asiakassuhteita ja vahvistaa brändiä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti UGC-videot voivat parantaa brändin uskottavuutta ja lisätä kuluttajien sitoutumista, mikä tekee niistä arvokkaan osan nykyaikaista markkinointistrategiaa.

Lähteet:

 1. HubSpot
 2. Statista
 3. Meetanshi
 4. MarketSplash
 5. Flowbox
 6. ApexDrop
 7. Social Media Today
 8. Insider Intelligence
 9. LinkedIn
 10. Hootsuite
 11. Business.com
 12. Forbes
 13. Shopify
 14. Social Media Examiner