ROAS Return on Ad Spend

Täältä löydät ilmaisen ROAS-laskurin.

ROAS, eli "mainoskulujen tuotto" (Return on Ad Spend), on digitaalisen markkinoinnin keskeinen mittari, joka kuvaa mainoskampanjan taloudellista tehokkuutta. Se lasketaan jakamalla kampanjasta saadut tulot sen kustannuksilla. Tämä mittari on elintärkeä markkinoijille, sillä se auttaa arvioimaan, kuinka hyvin mainosinvestoinnit tuottavat liiketoiminnalle tuloja. ROAS on suoraan yhteydessä yrityksen markkinointibudjetin tehokkuuteen ja auttaa optimoimaan mainosmenot tuoton maksimoimiseksi.

ROAS eli mainostuotto Facebookin mainoshallinnassa

Facebook Ads Manager laskee mainostuottoa automaattisesti, jos asennat verkkokauppaasi Metan seurantapikselin.


ROAS lasketaan kaavalla:


ROAS = (Mainostulot - Mainoskulut) / Mainoskulut x 100

Jos esimerkiksi mainoskampanjaan käytetään 1000 euroa ja se tuottaa 5000 euron tulot, ROAS on 5. Tämä tarkoittaa, että jokaista mainontaan käytettyä euroa kohden saadaan viisi euroa takaisin.


ROAS:n Merkitys

ROAS antaa yrityksille kriittistä tietoa siitä, kuinka hyvin heidän markkinointi-investointinsa toimivat. Korkea ROAS osoittaa, että mainoskampanja on ollut taloudellisesti tehokas, kun taas matala ROAS voi viitata siihen, että kampanja ei ole tuottanut toivottua taloudellista hyötyä suhteessa siihen sijoitettuihin varoihin. Matala ROAS voi olla myös hyvä, jos katerakenne on tosi hyvä. 


ROAS:n Hyödyntäminen - CASE pipomyynti

ROAS:n analysointi auttaa yrityksiä tekemään perusteltuja päätöksiä mainosbudjettinsa jaosta. Se auttaa tunnistamaan, mitkä kampanjat, mainoskanavat tai kohderyhmät tuottavat parhaan tuoton investoinnille, mahdollistaen resurssien kohdentamisen tehokkaimmin.

ROAS:n seuranta ajan mittaan mahdollistaa myös trendien havaitsemisen ja strategisten muutosten tekemisen mainosstrategioissa. 

Otetaan esimerkiksi villapipot, joiden sesonki alkaa lokakuun alkupuolella ensipakkasten tullessa. Sesonki päättyy lähtökohtaisesti tammi-helmikuun vaihteessa, koska kevään odotus alkaa olla jo lähellä. 

Tämä näkyy ROASissa siten, että mainoseurot oikealla mainossisällöllä alkavat nousta sesongin sisällä loka-joulukuussa. Ja ROASin lasku alkaa kohti sesongin päättymistä tammi-helmikuussa.

Tällöin ROAS on hyvä mittari nopean skaalaamisen toteuttamiseen, ja tuottoa kannattaa painaa mainoseuroilla sisään.

Samalla digimarkkinoijan pitää olla varpaisillaan tiedostaen sesonkimuutoksen lähestyminen. ROAS romahtaa lähes olemattomaksi lauhan sään alettua, jolloin mainoseurojen käyttö muuttuu vaan rahankuluksi ja tuhoaa tuoton. 

ROAS ei ole ympäri vuoden samalla tasolla samoilla tuotteilla. 

Google Adsissa ROAS löytyy nimellä Konversioarvo/hinta (Konv.arvo/hinta)
Google Adsissa ROAS on nimetty hieman eri tavalla "Konversioarvo/hinta (Konv.arvo/hinta)", myös Google Adsissa ROAS laskenta tapahtuu automaattisesti, jos seuranta-asetukset ovat kunnossa. 

Haasteet ja rajoitukset

Vaikka ROAS on arvokas mittari, sillä on myös rajoituksia. Se ei ota huomioon pitkän aikavälin brändin rakentamisen arvoa tai asiakassuhteen elinkaaren tuottoa, jotka voivat olla merkittäviä yrityksen pitkän aikavälin menestyksen kannalta.

Lisäksi ROAS keskittyy vain taloudelliseen tuottoon, jättäen huomiotta muita tärkeitä tekijöitä, kuten asiakastyytyväisyyden ja brändin mielikuvan.

Kauppiaiden virheolettama - ROASia ei kannata sitoa tiukaksi markkinointibudjetiksi

ROASia laskiessa kannattaa erottaa kaksi asiaa: brändinäkyvyys ja tuotollinen näkyvyys. Brändinäkyvyydelle kannattaa ehdottomasti allokoida liikevaihtoon sopiva mainosbudjetti, jota näkyvyysmainonta noudattaa. Brändimainonnan tuoton tavoitteet ovat pitkän linjan kumulatiivisia vaikutuksia.

Mutta ROAS on lyhyen välin tavoite! Jos ROAS pomppaa yllättäen 10-20:een ja tiedätte katteen kestävän, skaalaus ilman budjettikattoa on ilmeisen oikea ratkaisu myynnin nostoon. 

ROASia tulee vain seurata tarkkaan ja asemoida tuottosuhtaa myös verkkokaupan alvittomaan kokonaisliikevaihtoon cost of sales % (cos%) -mittarin avulla. Tämä mittari on muuten käänteinen ROAS. 

Millä keinoin ROASia voi parantaa?

Googlessa ROASia on helppo opettaa, mutta Metan päässä pitää hakea mainossisällöin ja trendein ROASin nostoa. Erityisesti Metassa olemme huomanneet, että ROASin parantumiseen on seuraavanlainen nokkimisjärjestys: 

KUNINGAS 1. UGC-videot (tutustu tarjontaamme)
2. Lyhyet videot, joissa on koukku
3. Kasvokuvat
4. Fiiliskuvat
5. Valkopohjakuvat

ROAS on hyvin riippuvainen sisällön laadusta ja houkuttelevuudesta. Hyvinkin yksinkertainen tuote saattaa lähteä myymään välittömästi videolla, siinä missä valkopohjakuvalla konversioita on 0 ja kulu juoksee.  


Johtopäätökset

ROAS on olennainen mittari digitaalisen markkinoinnin alalla, joka tarjoaa välitöntä palautetta mainoskampanjan taloudellisesta tehokkuudesta. Sen avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä mainosbudjettiensa optimoinnista ja parantaa markkinointistrategioidensa ROI:ta.

Kuitenkin, menestyksekkään markkinointistrategian rakentaminen vaatii ROAS:n kaltaisten kvantitatiivisten mittareiden lisäksi myös laadullisten tekijöiden, kuten asiakasuskollisuuden ja brändiarvon, huomioon ottamista.