Digitaalisen markkinoinnin vuosikello

Tässä yksinkertainen ROAS-laskuri, toivottavasti siitä on sinulle hyötyä. Muista tsekata myös muut laskurimme:
Cos -laskuri
AOV -laskuri
ROAS to Cos% -laskuri
UTM-builderi
Ilmainen Slogan Metrics Google Sheets datapohja (huippu digimarkkinoinnin datan raportointiin)

ROAS Calculator

ROAS Calculator 


Mitä ROAS tarkoittaa?

ROAS tarkoittaa "Mainoskuluille saatavaa tuottoa". Se on mittari, jota käytetään verkkomainonnassa mainoskampanjan tehokkuuden mittaamiseen. Se lasketaan jakamalla mainoksista saatava tulo mainosten kustannuksilla. Korkea ROAS osoittaa kannattavampaa kampanjaa.

Miten ROAS lasketaan tarkalleen?

Vastaus: ROAS lasketaan jakamalla mainoksista saatava tulo mainosten kustannuksilla. Kaava on: ROAS = (Mainoksista saatava tulo) / (Mainosten kustannukset).


Mikä on hyvä ROAS eri toimialoilla?

Hyvä ROAS vaihtelee toimialoittain ja liiketoiminnan tavoitteista riippuen. Yleensä ROAS 4:1 on vähimmäistaso kannattavuudelle, mutta se voi olla korkeampi, riippuen toimialan voittomarginaaleista. Mitä pienempi kate tai AOV, sitä suurempi ROAS tuoton tulee olla, jos tavoitellaan kannattavuutta. 


Miten yritykset voivat parantaa ROAS:iaan?

Yritykset voivat parantaa ROAS:iaan optimoimalla mainosten kohdentamista, avainsanoja, mainostekstiä ja maailmanlaajuista verkkosivustoa. A/B-testaus ja suorituskykymetriikka ovat tärkeitä.


Onko olemassa työkaluja tai alustoja, jotka auttavat ROAS:n optimoinnissa?

Monet työkalut, kuten Google Ads ja Facebook Ads, tarjoavat optimointiominaisuuksia ROAS:n parantamiseksi. Google Ads -palvelun älykkäät tarjousstrategiat ja Facebook Ads -palvelun konversio-optimointi ovat esimerkkejä.


Voitteko antaa esimerkkejä onnistuneista ROAS-strategioista?

Onnistuneita ROAS-strategioita ovat kampanjoiden segmentointi, uudelleenkohdentaminen ja datavetoisten oivallusten käyttö mainoskulujen ja kohdentamisen hienosäätämiseen. Yksinkertainen esimerkki voisi olla, että verkkokauppa hyödyntää tuotekohtaista katedataa Google Ads -mainonnassa.