TikTok-mainonta

TikTok on erinomainen mainoskanava erityisesti verkkokauppojen bränditunnettuuden lisäämiseen ja uusien tuotteiden lanseeraukseen.

Myös nuorille työnhakijoille suunnatut rekrykampanjat voivat tuoda todella kovia tuloksia TikTokissa.

Mainonnan edullisuus ja nuoren kohdeyleisön tavoitettavuus tekevät TikTokista erittäin houkuttelevan mainoskanavan kasvuhaluisille verkkokaupoille ja brändeille.


TikTok on erinomainen, kasvava mainoskanava etenkin nuoren kohdeyleisön tavoittamiseen. Noin puolet suomalaisista TikTokin käyttäjistä ovat iältään 18-24 vuotiaita, joten TikTok-mainonta on oiva keino päästä kyseisen kohdeyleisön silmien eteen. TikTokista löytyy nuoremman kohderyhmän lisäksi myös noin 700 000 yli 25-vuotiasta käyttäjää. 

TikTokin omien arvioiden mukaan alustan mainonnan avulla on mahdollista tavoittaa noin 1,2 miljoonaa henkilöä Suomessa, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Koska kilpailu alustalla on vielä suhteellisen pientä, voi TikTokin kautta saada liikennettä verkkokauppaan huomattavasti halvemmalla kuin monen muun kanavan kautta. 

Facebook- ja Instagram-mainontaan verrattuna TikTokissa voi toteuttaa astetta luovempaa, humoristisempaa ja tarinankerrollisempaa sisältöä. TikTok onkin oiva kanava erilaisten mainostyylien kokeilemiseen. 

Kasvata brändi-imagoa ja tunnettuutta TikTok-mainonnan avulla

TikTok-mainonnan etu piilee siinä, että sen avulla voidaan saada edullista brändinäkyvyyttä aikaiseksi. 

Kokemuksemme mukaan TikTok ei ole tehokkain mahdollinen kanava suorien konversioiden luomiseen, mutta sen tarjoamat mahdollisuudet brändäämisen ja tuotelanseerausten tekemisen saralla ovat vertaansa vailla. 

TikTokin kautta on mahdollista tuoda edullista liikennettä verkkokauppaan sekä esitellä tuotteita ja kampanjoita hyvin visuaalisella ja immersiivisellä tavalla. Parhaiten TikTokissa toimii mainossisältö, joka vastaa TikTokissa jaettavia “orgaanisia” videoita. 

TikTok-mainonnalla on mahdollista tehdä myös konversioita, mutta parhaiten TikTok-konversiokampanjoista hyötyvät edulliset, helposti ostettavat tuotteet tai huomiota herättävät alennuskampanjat. 

TikTok-mainontaa kannattaa ehdottomasti hyödyntää osana omaa digimarkkinoinnin strategiaa - TikTokilla voi tuoda edullista liikennettä ja näkyvyyttä verkkokaupalle, ja tämä liikenne voidaan kääntää ostoiksi esimerkiksi Facebook-uudelleenmarkkinoinnin avulla. 

TikTok-mainonnassa toimii autenttisuus, luovuus ja rentous

Tuloksekas mainonta TikTokissa vaatii usein sen, että brändi uskaltaa heittäytyä luomaan hieman rennompaa ja massasta erottuvaa sisältöä. TikTok rikkoo hieman käsityksiä brändien tavallisista ohjeistuksista ja siloitelluista imagoista. Toimivin TikTok-mainonta onkin usein lähempänä “orgaanisessa” TikTokissa näkyvää, rentoa ja hauskaa sisältöä. 

TikTok-mainontaa suunniteltaessa kannattaa ensin tutustua siihen, millainen orgaaninen sisältö TikTokissa toimii parhaiten, ja pyrkiä tekemään suosittuja trendejä vastaavaa mainossisältöä. Mitä samaistuttavampaa tai humoristisempaa sisältöä TikTok-mainonnassa hyödyntää, sitä parempia tuloksia mainonnalla usein saa aikaiseksi.  

Suosituspituus TikTok-mainosvideolle on noin 10-15 sekuntia. Videon ohjeistettuun pituuteen vaikuttaa tosin pitkälti videon sisältö: mikäli video sisältää tarpeeksi hyvän koukun heti alkuun, voi mainos pitää katsojan kiinnostuneena pidempäänkin. 

TikTok-mainosta luodessa kannattaa tutkia, minkä tyyppinen sisältö trendaa kyseisellä hetkellä TikTokissa. Mainosta luodessa tulee tosin huomioida, että orgaanisessa TikTokissa pyöriviä suosituimpia musiikkeja ja ääniä ei voi hyödyntää TikTokin mainosnäkymässä. 

TikTok-mainonnassa kannattaa hyödyntää myös käyttäjien luomaa sisältöä (user-generated content). Tutkimusten mukaan UGC-sisältö vetoaa TikTokissa kuluttajiin erityisen hyvin. UGC-mainoksia voi luoda esimerkiksi yhteistyössä TikTok-vaikuttajien kanssa. Vaikuttaja voi toimia brändin lähettiläänä ja esittelijänä luomalla videosisältöä yritykseen tai sen tuotteisiin liittyen, ja yritys voi mainostaa tätä sisältöä maksullisesti oman mainostilinsä kautta. 

Näin TikTok-mainokset saadaan oikean kohderyhmän eteen

TikTok-mainosalusta tarjoaa laajat mahdollisuudet eri kohdennusten tekemiseen. Mainontaa voidaan kohdistaa esimerkiksi:

Demografisesti kohdentamalla (ikä, sukupuoli)
Maakohtaiseen sijaintiin perustuen
Kiinnostuksen kohteiden avulla (esim. muoti, kosmetiikka)
Uudelleenmarkkinointiyleisöille (mm. verkkosivuvierailijoiden perusteella)
Mukautettujen kohderyhmien avulla (mm. asiakaslistojen, kuten sähköpostiosoitteiden avulla)
TikTok-käyttäytymisen perusteella (esim. sen perusteella, millaista sisältöä käyttäjä kuluttaa mieluiten)

TikTok-mainonnan avulla voidaan siis näyttää mainoksia ihmisille, jotka vastaavat juuri sinun yrityksesi optimaalista kohderyhmää. Demografisen kohdennuksen, kiinnostuksen kohteiden sekä TikTok-käyttäytymisen perusteella voidaan näyttää TikTok-mainoksia sellaisille ihmisille, jotka todennäköisimmin kiinnostuvat niistä. 

Uudelleenmarkkinointimahdollisuuksien ja mukautettujen kohderyhmien avulla taas voidaan saada aiemmat verkkosivuvierailijat ja brändisi fanit yhä syvempään vuorovaikutukseen brändisi kanssa. 

Brändättyjä hashtageja ja trendaavaa sisältöä hyödyntämällä mainoksille voidaan saada yhä suurempi orgaaninen kattavuus maksetun mainonnan ohella, ja näin houkutella lisää relevanttia yleisöä yrityksen vaikutuksen piiriin. 

TikTok-mainontaa toteuttaessa olennaisinta on se, että jaettava mainossisältö on linjassa kohderyhmän mieltymysten kanssa. Digiammattilaisemme tarjoavat tehokkaan mainonnan kohdennuksen lisäksi paljon vinkkejä relevantin sisällön luomiseen. 

Analytiikka ja datan seuranta TikTok-mainonnassa

Kuten kaikessa mainonnassa, myös TikTok-mainonnassa on erityisen tärkeää seurata tuloksia datan avulla. Datan avulla nähdään, miten mainos on tehonnut, ja millaisia toimenpiteitä voidaan tehdä tulosten parantamiseksi. 

Me Sloganilla haluamme, että mainonnan suhteen tehtävät päätökset ovat dataan perustuvia. Tällä tavoin voimme taata asiakkaillemme parhaat mahdolliset tulokset TikTok-mainoskampanjoiden suhteen. 

Viikoittaiset palaverit ovat osa toimintamalliamme

Osana Sloganin TikTok-palvelusopimusta käymme asiakkaidemme kanssa viikoittaisissa etäpalavereissa läpi kuluneen viikon tuloksia ja tulevien viikkojen strategiaa. Läpinäkyvän toimintamallimme avulla asiakkaamme pysyvät aina kärryillä siitä, missä mennään budjetin ja tulosten suhteen. 

Mitä TikTok-mainontaa aloittaessa pitää huomioida?

-Yrityksellä tulee olla aikaa TikTok-mainosvideoiden luomiseen. Uusista TikTok-trendeistä kannattaa pysyä kärryillä, jotta mainonta olisi mahdollisimman tehokasta. 

-TikTok sopii erityisesti brändimainonnan kanavaksi. Suorien konversioiden saavuttamiseksi on olemassa tehokkaampia kanavia, kuten esimerkiksi Facebook-mainonta. TikTokin on oiva mainoskanava luomaan edullista brändinäkyvyyttä erityisesti nuoren yleisön keskuuteen.

-Tehokas TikTok-mainonta vaatii pikselin asentamisen. Sloganin ammattilaiset avustavat tarpeen mukaan alkuasetusten tekemisen kanssa.

-Tehokas mainostaminen vaatii tulosten seuraamista datan avulla. Näin voidaan toteuttaa testausta mainonnan suhteen ja pyrkiä luomaan yhä parempia mainoksia tulevaisuudessa.

-Tuloksekas TikTok-mainonta vaatii tarpeeksi rahallista panostusta, jotta testausta voidaan toteuttaa järkevästi. Mainontaan tulee varata tarpeeksi budjettia, jotta kampanjoilla voidaan saada konkreettisia tuloksia aikaiseksi. 

Oletko valmis kokeilemaan TikTok-mainontaa osana digimarkkinointistrategiaasi, vai jäikö vielä kysyttävää? Ota yhteyttä ammattilaisiimme!